Bảng giá

Bảng giá Quảng cáo online

TMI Bronze

10 triệu / tháng

Quảng cáo tìm kiếm (20 Keywords) Quảng cáo hiển thị ( 10 placements) Quảng cáo Remarketing Quảng cáo Facebook tương tác Thiết kế 1 bộ banners Báo cáo 2 tuần/ lần Tối ưu tài khoản

Chi tiết

TMI Silver

20 triệu / tháng

Quảng cáo tìm kiếm (50 Keywords) Quảng cáo hiển thị Quảng cáo Remarketing Quảng cáo Facebook tương tác Hỗ trợ làm nội dung Thiết kế 2 bộ banners Báo cáo 2 tuần Tối ưu tài khoản

Chi tiết

TMI Gold

> 30 triệu / tháng

Quảng cáo tìm kiếm (50 Keywords) Quảng cáo hiển thị Quảng cáo Remarketing Quảng cáo Facebook tương tác Hỗ trợ làm nội dung Thiết kế 2 bộ banners Báo cáo 1 tuần / lần Tối ưu tài khoản

Chi tiết

Bảng giá Thiết kế website

Gói Website doanh nghiệp

6,000,000 đ

Giao diện có sẵn của Thiên Minh Chức năng cơ bản của doanh nghiệp Thiết kế Reponsive, 2 ngôn ngữ Tích hợp chat online, MXH Miễn phí 1 năm gói hosting

Chi tiết

Gói Website Bán hàng

Liên hệ

Giao diện có sẵn, có thể thay đổi 30% Đầy đủ chức năng Website bán hàng Thiết kế Reponsive, 2 ngôn ngữ Tích hợp chat online, MXH Miễn phí 1 năm gói hosting

Chi tiết

Gói Web chuyên nghiệp

Liên hệ

Thiết kế giao diện độc quyền Chức năng theo yêu cầu KH Thiết kế Reponsive, đa ngôn ngữ Tích hợp chat online, MXH Miễn phí 1 năm gói hosting

Chi tiết